Isikan no. kad pengenalan baru / no. kad pengenalan lama / no. passport / no. tentera / no. polis ibu/bapa/penjaga yang telah membayar zakat melalui mana-mana saluran bayaran zakat Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.